Een ‘Gezond Bedrijf’ heeft een streepje voor!

EEN ‘GEZOND BEDRIJF’ HEEFT EEN STREEPJE VOOR!

Overheid legt verantwoordelijkheid definitief neer bij werkgever

Vacatures zijn er weer volop; er is veel vraag naar de technische beroepen en er is weer sprake van krapte in specifieke automatiseringsfuncties. Administratieve beroepen en winkelpersoneel volgen waardoor de uitzendmarkt floreert. De werkgever kijkt immers eerst nog de kat uit de boom, want de uitzendconstructie verlengt de opzegtermijn.

Nederland heeft van 2002 – 2006 een paar zeer zware jaren achter de rug, wat mede veroorzaakt is door het beleid van het kabinet Balkenende 1 en 2. Ook diverse eerdere kabinetten hebben gaandeweg nieuwe wetten doorgevoerd die zowel werknemers als werkgevers vooral financieel prikkelen om minder gebruik te maken van de Ziektewet en de WAO en meer arbeidsgehandicapten in dienst te houden of te nemen. De overheid heeft zich verder teruggetrokken en legt de verantwoordelijkheid voor de werknemer bijna volledig neer bij de werkgever. Het sociale bestel uit de vorige eeuw is vrijwel ten grave gedragen. Met ingang van 1 januari 2006 is een nieuw tijdperk aangebroken met een nieuwe visie op het gebied van arbeids(on)geschiktheid en ziekte. De werkgever met aandacht voor ‘employability en gezondheid’ zal de slag om de goede werknemer winnen.
Dit leidt tot een aantal vragen:

Wat houdt ‘employability’ daadwerkelijk in? De werknemer is nooit meer uitgeleerd, technieken en processen veranderen continue en de concurrent zit niet stil. Een goede werknemer wil steeds meer weten en kunnen, wil verantwoordelijkheid dragen en verlangt dus (bij)scholing. De werknemer zal zich meer betrokken voelen bij het bedrijfsgebeuren en zal derhalve ook veel minder verzuim hebben. Mocht het toch misgaan bij de werkgever, dan zal de werknemer veelal makkelijker afscheid kunnen nemen en weerbaarder zijn op de arbeidsmarkt.

Waarom aandacht voor ‘gezondheid’? Van een goed ondernemer of bestuurder wordt verwacht dat deze de kosten in de hand houdt en dus ook de beheersing van de kosten van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en preventie. Maar is het u wel duidelijk wat uw investeringen in de preventie van verzuim u opleveren? Ongeveer 40% van de kosten en baten zijn nu door de werkgever beïnvloedbaar!! Vaak is het een kwestie van lange adem, geloof en vertrouwen. Ook al weet u niet hoeveel verzuimbesparing u behaalt door preventie, u houdt in ieder geval uw bedrijf aantrekkelijk voor uw personeel. Met aandacht voor goede arbeidsomstandigheden en voor de bevordering van de gezondheid van uw personeel laat u zien hoe uw bedrijf of organisatie met de werknemers omgaat. ‘Gezond werk’ en ‘imago’ zijn factoren die bevorderen dat het schaarse goede personeel voor uw bedrijf of organisatie zal (blijven) kiezen.

Welnu, veelal hebben werkgevers slechts een verzuimprotocol, waarin keurig staat beschreven hoe een zieke werknemer en de leidinggevende moeten handelen. Maar bij een kritische beschouwing ervan blijkt dat het merendeel van deze verzuimprotocollen al gebruikt werden in de vorige eeuw! Er is dus feitelijk niets wezenlijks veranderd in dat verzuimproces, hoewel er de afgelopen jaren majeure stelselwijzigingen zijn doorgevoerd. U moet bereid zijn uw interne organisatie tegen het licht te houden en uw gezondheidsbeleid door een andere bril durven zien. Alleen dan kunt u de kosten en opbrengsten optimaal gaan beïnvloeden. Voorbeeld: hoeveel bedrijven en organisaties hebben ook een ‘rouwprotocol’ of een ‘protocol arbeidsconflicten’?

Zowel werkgever als werknemer hebben nu beiden een wettelijk opgelegde verantwoordelijkheid voor hun ‘gezondheid’, maar hoe ‘fit’ is uw bedrijf of organisatie eigenlijk daadwerkelijk?
In het artikel ‘Kost personeel geld, ziek personeel kost een vermogen’ ga ik nader in op mogelijke verbeteringen en de daaruit voortvloeiende besparingen. Door systematische aanpak van het gezondheidsbeleid door middel van Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) zijn bedrijven en organisaties in staat hun bedrijfsprocessen aan te passen aan de veranderde wettelijke omstandigheden. Tegelijkertijd kunnen zij de waarde van gezondheid te gelde maken voor de organisatie, werknemers en werkgever.
Heeft u ook deze ambitie??