Nederland kantelt en trends 2015

Langzaam maar zeker worstelt Nederland zich omhoog uit het economische dal en laat weer groeicijfers zien op allerlei gebieden. Afgewacht dient te worden of de groei doorzet, want hoewel alle seinen op groen staan, komen er weer (oude) bedreigingen op ons af. De wereldeconomie en met name de economieën van de Briclanden toont vertragingen en zelfs stilstand. Nederland is sterk afhankelijk van het buitenland, maar dat willen bepaalde groeperingen niet inzien. Nederland moet op slot en uit de EU. Hoe kortzichtig ben je dan!

Wat achter blijft op de groeicijfers zijn de grote aantallen werklozen, omdat het kabinet niet meteen vol ingezet heeft op werk, werk en nog eens werk. Moeizame nieuwe wetgeving en een verschrikkelijke bureaucratie remmen de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Het kabinet laat zich verleiden door de waan van de dag in plaats van een coherente visie op de toekomst van Nederland.

Nederland is in transitie en wel van onderaf komen de burgers in opstand en ontwikkelen allerlei initiatieven. Dit is geen Nederlands fenomeen, maar gebeurt overal in de wereld.
“Er zijn verschillende perspectieven mogelijk op burgerinitiatieven en op de kantelende samenleving. Of van bovenaf -vanuit de overheid die naar de burger kijkt- of van onderop -vanuit de burger die naar de overheid kijkt. Tonkens en Duyvendak bezien de kantelende samenleving vanuit hun ivoren toren, gekleurd door hun ideologische Groen Linkse achtergrond. Zij zien het vooral als een probleem, ik vooral als een kans. Ik nodig ze uit om uit hun ivoren toren te stappen en een nieuwe wereld binnen te stappen, die van de energieke burgerinitiatieven.” aldus hoogleraar Jan Rotmans.

Ook in Gouda zijn er interessante burgerinitiatieven gaande, zoals: Doeplatform (ideeën voor de binnenstad uitwerken en daadwerkelijk uitvoeren), Gouda Bruist (platform), GoudAmbacht (behoud en herontwikkeling oude ambachtsschool), GoudAsfalt (behoud industrieel complex en inrichten recreatie buitengebied), WerkplaatsGouda (duurzaamheidsplatform), PauzeLandschap (vervallen stuk natuurruimte op het Bolwerk ingericht), BTF – PVS (Building the Future – Personal Value Systems, zoals daadwerkelijk inrichten en testen duurzame energie, mobiliteit, bouwen, ruimtelijke ordening, etc. voor jezelf en niet voor de grote bedrijven) en WijZelfZorg Gouwestreek (regel zelf je zorg).
Voor al deze initiatieven geldt, dat de Goudse burgers voorstellen doen aan de Gemeente voor ondersteuning of de Gemeente in kennis stelt van vergevorderde plannen in ontwikkeling inclusief budgetten.
Gouda in transitie dus en de burgers participeren; en nu de ambtenaren nog.
Gouda volop positief in beweging, en ik ben er trots op dit allemaal mee te maken en er deel van uit te maken..

Trends 2015

Wat betreft de trends 2015 raad ik u aan om het voortreffelijke filmpje van trendwatcher Adjied Bakas te bekijken; dan bent u binnen 5 minuten op de hoogte –> Klik hier