Agressieprotocol

AGRESSIEPROTOCOL

Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht een beleid te voeren met betrekking tot seksuele intimidatie, agressie en geweld, zowel van klanten als collega’s.
In de Arbowet wordt specifiek aandacht besteedt aan Psycho Sociale Arbeidsomstandigheden (PSA) en ook wordt dit in de RI&E vastgelegd.

In sommige bedrijfssituaties worden medewerkers regelmatig belaagd door agressieve klanten.
Waar moet een ondernemer op letten?

 • Beschrijf de risicovolle momenten in het werk.
 • Rol de alarmeringsprocedure breed uit in de organisatie.
 • Geef aan wanneer de meeste kans op agressie bestaat (kantooruren, ’s avonds, in het weekend).
 • Beschrijf de locaties waar de incidenten meestal plaatsvinden (bij de cliënt thuis, op straat, binnen de organisatie).
 • Maak duidelijk welke urgentieniveaus er zijn bij verzoek om bijstand (attentiesignaal, stil alarm, groot alarm).
 • Leg vast wie in te schakelen zijn bij (dreigende) escalatie (directe collega, leidinggevende, crisisteam, politie, alarmkamer 112).
 • Maak duidelijk wat de gewenste vormen van bijstand zijn in de verschillende stadia.
 • Ontwikkel een procedure voor het inschakelen en verlenen van assistentie (wie doet wat?).
 • Beschrijf de gewenste alarmsystemen.
 • Verdeel taken en verantwoordelijkheden.
 • Toets de alarmeringsprocedure en evalueer de resultaten.

 

beheerder