Over Leo Rosendahl

Per 28 september 2010 heb ik mijn eigen weblog. De reden hiervoor lag voor de hand. Ik schrijf regelmatig artikelen bijvoorbeeld voor tijdschriften. Met behulp van dit weblog kan ik de berichten direct publiceren en voor iedereen zichtbaar maken.
Reacties op de artikelen zullen binnen 24 uur geplaatst worden, nadat de moderator deze beoordeeld heeft. Hierdoor voorkomen wij, dat ongewenste uitingen deze themablog ontsieren. U kunt zelf artikelen, praktijkvoorbeelden of leuke anekdotes aanleveren; ik beloof u deze binnen 24 uur te plaatsen.

In 2009 heeft Leo Rosendahl succesvol een post-HBO studie voor Registeradviseur Integraal Gezondheidsmanagement (RAIGM) bij AVANS+ Hogeschool doorlopen. Hij is hiervoor ingeschreven in het landelijke post HBO-register.

Na zijn middelbare schooltijd op het Christelijk Lyceum in Delft en het Openbaar Dalton Lyceum in Voorburg (HBS-A) en de dienstplicht bij de Geneeskundige troepen heeft hij Bedrijfseconomie gestudeerd op de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, wat nu de Erasmus Universiteit is. De hoofdvakken waren: Bedrijfseconomie, financiering, marketing, kostencalculaties, macro- / micro-economie en als keuzevakken  sociologie en economische geografie.

Hij heeft vele interne en externe cursussen gevolgd, zoals :

Leidinggeven – Lifo methodiek ( life style orientation)
Functioneringsgesprekken
Arbeidsrecht
Loonadministratie gevorderden
Doelstellingsgericht Beoordelen en Belonen
Full-service en klantgericht denken en handelen
Marketing in dienstverlening
Strategie
Kwaliteitsmanagement
Timemanagement en stresspreventie
Adviesvaardigheden
Projectmanagement en leidinggeven aan projectleiders
PD-Boekhouden – Praehep
SPD 1 – Praehep
Sociaal recht – GAK
Administratieve Organisatie – Moret & Limperg

Sinds januari 2003 is hij als ZP’er (Zelfstandig en Professioneel) werkzaam. Hij heeft de belangrijke ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van het sociale bestel vanaf 1970 daadwerkelijk meegemaakt en met name de invoering van een groot aantal inhoudelijke veranderingen in de Ziektewet, WAO, Arbowet, premiedifferentiatieregelingen, terugdringing ziekteverzuim, de loondoorbetalingsverplichting, Wet Verbetering Poortwachter, de WIA, etc. hadden invloed op zijn werkzaamheden als manager bij de diverse uitzend- en detacheringsbureaus.
Hierdoor heeft hij veel ervaring met deze materie en ondersteunt hij nu als zelfstandig ondernemer MKB-bedrijven, voornamelijk in de Goudse regio, met Gezond Ondernemen.

Ook interesse in “Gezond Ondernemen”? Bel Leo voor een vrijblijvend gesprek op 06-53260014.
Wil je meer weten van Leo, klik op het LinkedIn logo.