Wat is Integraal GezondheidsManagement

De methodiek welke TNO Arbeid tezamen met NIGZ/GBW heeft ontwikkeld om Integraal Gezondheids Management (IGM) binnen een bedrijf te introduceren en in praktijk te brengen, is gebaseerd op zeven ontwikkelingslijnen:

 • Gezondheid als strategisch thema
 • Een gezond primair proces
 • Een gezonde fysieke (werk)omgeving
 • Een gezonde sociale (werk)omgeving
 • Gezonde mensen
 • Een gezonde relatie met de directe leefomgeving
 • Gezonde producten en/of diensten.

Tezamen vormen ze het werkterrein voor een integraal en evenwichtig beleid dat de gezondheid van mens en bedrijf bevordert. Duurzaam omgaan met personeel is verankerd in het personeelsbeleid.
Integraal Gezondheids Management, is bij uitstek de aanpak om de bedrijfskosten te verlagen en de productie en veerkracht van bedrijf en organisatie te verhogen.
Arbeidsvoorwaarden die meer bieden dan een goed salaris zijn uitermate belangrijk, evenals goede (flexibele) arbeidsomstandigheden, aandacht voor persoonlijke ontplooiing en uitdagende werkzaamheden.
Een uitstekend gezondheidsbeleid hoort hierbij onlosmakelijk mee verbonden te zijn.

Derhalve dient in het personeelsbeleid een prominente plek ingeruimd te worden voor het gezondheidsbeleid en gezondheidsmanagement.

Tijdsinvestering
Gezondheidsmanagement gaat over visie, cultuurverandering en gezondheid een strategisch onderdeel laten zijn van de bedrijfsvoering. Dit proces kost tijd, naast mankracht en energie om er steeds aandacht voor te vragen. Bestaande kwaliteitssystemen (zoals een kwaliteitssysteem INK, Six Sigma, Balance Score card) en gezondheidsprojecten kunnen dit proces versnellen.

Wat levert het op?
De ‘winst’ van gezondheidsmanagement kan op diverse manieren uitgedrukt worden. Financieel en in andere maten, zoals klanttevredenheid, werksfeer en motivatie van werknemers.
Uit voorbeeldprojecten komt naar voren dat elke geïnvesteerde euro 2,50 euro kan opleveren door minder verzuim en ongevallen, en meer efficiëntie.

In Europees verband is op basis van literatuur en goede voorbeeldpraktijken een case gemaakt met argumenten voor gezondheidsmanagement. Van deze case is een factsheet en een rapport beschikbaar. Samengevat levert het voor organisaties minder kosten op door:

 • minder verzuim
 • minder ongevallen en (beroeps)ziekten
 • imagoverbetering
 • minder personeelsverloop
 • meer betrokkenheid
 • hogere productiviteit

Voor werknemers zijn de voordelen:

 • betere gezondheid
 • minder ongevallen en ziekten
 • hogere arbeidstevredenheid

Tot slot
Op de webpagina Media en Presentaties / Artikelen kunt u voor een verdere verklaring (verdieping) over IGM de powerpoint presentatie Masterplan AVANS+ Hogeschool – dia’s 5, 6, en 7 –  bekijken of het betreffende rapport van TNO lezen – klik hier.