Consultancy

Adviezen om risico’s te beperken wat zal resulteren in kostenreductie van uw personele lasten. Uw gezondheidsbeleid wordt doorgelicht, waarbij gekeken wordt naar arbeidsvoorwaardelijke, administratieve, fiscale en ict aspecten. Business Process Redesign (BPR) van de interne processen is veelal noodzakelijk.

LR Consulting adviseert en ondersteunt u bij het herzien of implementeren van beleid, kijkt naar verbetermogelijkheden en de daaruit voortvloeiende besparingsmogelijkheden. – zie praktijkvoorbeelden op de blog

In het kader van preventie en interventie werkt LR Consulting nauw samen met een gerenommeerd bedrijf, die o.a. een “Scan Fysieke Belasting” heeft ontwikkeld met eventueel een “training on the job” als er problemen zijn met werkbelasting en belastbaarheid.
En heeft u hulp nodig bij uw keuze voor een Arbodienst of verzuimverzekering, dan kunt u eveneens een beroep op ons doen.

Met name de kleinere MKB-bedrijven hebben veelal behoefte aan ondersteuning in het strategisch benaderen en uitvoeren van Gezond Ondernemen. Hebt u ambitie om Gezond Ondernemen als strategisch beleid in te zetten en uit te voeren, dan stellen we gezamenlijk een stappenplan op. Hierbij kan innovatie beslissend zijn in de concurrentieslag met andere bedrijven. ! Lees het artikel!