Werkwijze

“Van Regelgeving naar Activiteiten”

Met behulp van checklists en een aantal scans, waaronder de ondernemingsscan en scan gezondheidsbeleid, brengt LR Consulting een uitgebreid adviesrapport uit. In dit rapport wordt beschreven, welk beleid momenteel gevoerd wordt en welk beleid feitelijk wenselijk is. Tevens wordt een activiteitenoverzicht met tijdspad verstrekt om “handen en voeten te geven” aan de uitvoering van nieuw beleid.

Het zogenoemde “PDCA-model” wordt onder andere gebruikt om adequaat te reageren op (de vele) door te voeren wijzigingen.
PDCA wil zeggen: Plan, Do, Check, Act.
En heeft u als bedrijf de ambitie invulling te geven aan meer mensgerichte, sociaal culturele aspecten dan beoordelen wij de IMWR-cirkel: Inspireren, Mobiliseren, Waarderen, Reflecteren.

Prijzen
Aangezien wij vrijwel geen overhead hebben, zijn onze diensten beslist zeer betaalbaar. Zie ook de Quickscan aanbieding!
Prijzen van trainingen en workshops zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en inclusief documentatie en lunch. Vraag naar de prijzen!

“Transparantie en Samenwerken is een groot goed”