Home

“Hoe gezond en vitaal is uw bedrijf?”

LR Consulting in Gouda adviseert en ondersteunt sinds januari 2003 bedrijven en organisaties met “Gezond Ondernemen”.

Maar wat is en waarom Gezond Ondernemen?
Bij Gezond Ondernemen gaat het om zowel financiële als niet-financiële aandachtsgebieden (investeringen) en de kwalitatieve winst welke het bedrijf kan behalen, n.l.
1. innovatie of innovatief vermogen
2. toegevoegde waarde: meer omzet en hogere productiviteit
3. kostenreductie: van Arbo & Preventie, Verzuim, Interventie, Reïntegratie, Verzekeren, Werving en Selectie, Opleidingen en trainingen, etc.
4. externe servicekwaliteit: klanttevredenheid en langdurige klantenbinding
5. interne servicekwaliteit: tevreden medewerkers, duurzame inzetbaarheid en gewenste cultuur.

Gezond ondernemen houdt onder meer in, dat de medewerkers met plezier werken en duurzaam inzetbaar zijn, waardoor de bedrijfsvoering zich zo optimaal mogelijk kan richten op positieve resultaten.
Maak gezondheidsbeleid onderdeel van de normale bedrijfsvoering en betrek medewerkers op alle niveaus erbij, dan groeit het besef dat zij invloed kunnen uitoefenen op een gezond werkklimaat. Medewerkers zien zich aangemoedigd om tezamen met de werkgever oplossingen te zoeken bij knelpunten in arbeidsomstandigheden en/of werkbelasting.

Bij dit gezondheidsbeleid gaat het streven naar goede bedrijfsresultaten samen met het investeren in een prettige en gezonde werkomgeving. Niet ziekte of verzuim staat centraal, maar de vraag “Hoe zorgen we ervoor dat het personeel met plezier en in blijvende gezondheid bij ons werkt?”.
Met deze doelstelling is er geen sprake van achteraf repareren als er schade ( bijvoorbeeld als gevolg van hoog verzuim) is ontstaan, maar van duurzaam investeren in het personeel.

Met behulp van quick-scans en checklists licht LR Consulting systematisch ieder onderdeel van uw gezondheidsbeleid door – zie de Quick Scan aanbieding!

Gezondheidsmanagement volgt de logische keten ‘Preventie – Verzuim – Interventie – Reïntegratie – Verzekeren’.
Integraal gezondheidsmanagement (IGM) gaat verder dan risicobeheersing en voorkomen van ziekteverzuim; het gaat om pro-actief handelen, zoals activering, inzetbaarheid, betrokkenheid, passie, bevlogenheid en vitaliteit.
IGM is een strategische aanpak om de personele kosten te verlagen en de productie en veerkracht van bedrijf of organisatie en haar medewerkers te vergroten.
Heldere procedures en gedragcodes horen onderdeel uit te maken van uw gezondheidsbeleid met veel aandacht voor preventie en een up-to-date activeringsreglement op basis van de nieuwste protocollen.

LR Consulting maakt een helder plan van aanpak na inventarisatie van uw wensen en ambitie en ziet er ook op toe, dat daar uitvoering aan wordt gegeven.
Het gaat om maatwerk waarbij zowel arbeidsvoorwaardelijke, als administratieve, fiscale en ict aspecten de revue passeren.
Ook geven wij trainingen en korte workshops voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers om verzuim adequaat aan te pakken en te verminderen.
Beperken en verlagen van uw (personele en financiële) risico’s, kostenreductie en besparen: daar gaan we voor tesamen met u!
U investeert duurzaam in uw medewerkers en ambieert een vitaal bedrijf.
Een vitaal bedrijf heeft een zeer laag verzuim, energieke werknemers, betere arbeidsprestaties, minder verloop van personeel en een uitstekend imago.
Meer weten over Gezond Ondernemen:  Klik hier om naar mijn weblog te gaan.

“Kost personeel geld, ziek personeel kost een vermogen”