Trainingen en Workshops

TRAININGEN

leomicrofoon

LR Consulting verzorgt één- en meerdaagse trainingen voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers; hierbij gaat het om activering, duurzame inzetbaarheid, betrokkenheid en terugdringen van verzuim.
De trainingen zijn zeer praktisch en interactief met veel ruimte voor discussie.
Hoe gaat het bedrijf om met preventie, verzuim, interventie en reïntegratie?
Heeft het bedrijf de regie zelf in handen?
Deelnemers brengen eigen cases in; kennis en ervaringen worden uitgewisseld en gedeeld.

WORKSHOPS

De workshops zijn specifiek gericht op ondernemers en leidinggevende managers en duren veelal een halve dag.
Uitgangspunt is, hoe men een goed verzuimgesprek moet voeren en welke wettelijke ruimte het bedrijf heeft om het verzuim te beïnvloeden. Gezondheid heeft te maken met gedrag, namelijk “gedrag” van de werkgever én “gedrag” van de werknemer.
Ook het op het juiste moment inzetten van specifieke deskundigheid komt aan bod evenals de Health Balanced Score Card.

Resultaat zal zijn, dat uw kosten van een goed gezondheidsbeleid een blijvend positief rendement oplevert. Neem hierover contact met ons op.

Op initiatief van MKB-Nederland en de ministeries van OC&W en SZW is het project Excelleren.nu opgestart. De kern van het project is: “Je moet je blijven bijscholen, zolang je werkt”. Kernwoorden: Duurzaam inzetbaar personeel, Kennisoverdracht en kennismanagement, Leercultuur implementeren. Voor meer informatie: Excelleren.nu!