Coachen

Ondersteuning van het management en “praatpaal” voor uw (leidinggevende) medewerkers, indien de werkdruk te hoog is. Meestal is het kennisniveau voldoende, doch schort het aan de juiste vaardigheden en houding.
LR Consulting begeleidt de medewerker(s) of vervult het (project)management.

Bedrijven dienen nu daadwerkelijk aan de slag te gaan met generatiebeleid (leeftijdsbewust personeelsbeleid) en generatiemanagement. Binnen vijf jaar stromen er ongeveer 500.000 vakmensen uit de arbeidsmarkt, waarvan een dikke 200.000 mensen (de protestgeneratie) in 2011 en 2012. Begin 2011 omvatte de huidige werkloosheid ongeveer 460.000 mensen, maar zij hebben veelal niet de juiste kennis en vaardigheden om het aanstormend probleem van dramatische tekorten op de arbeidsmarkt op te vangen. Lees het artikel Ken- en stuurgetallen leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Het bedrijf, wat nu daadwerkelijk aan de slag is met generatiemanagement, plukt op zeer korte termijn hiervan de vruchten. Zowel de grote bedrijven als het MKB vissen straks allemaal in dezelfde arbeidsmarktvijver.