Transitie en Trends 2014

De afgelopen jaren maakte Nederland een economische winter door en in mijn blog van december 2012 “Crisis, hoe zo crisis” schetste ik al, dat dat minder erg was en elke decade wel een dalmoment kent.
Slechte economische tijden echter zijn dé kantelmomenten (transities) om vernieuwingen door te voeren en dat geldt beslist ook voor 2014. Hieronder een aantal voorbeelden:
1. Duurzaamheid, namelijk groene groei, biedt geweldige kansen voor deze en volgende generaties. Door duurzame oplossingen te bedenken, vergroten ondernemers de welvaart en versterkt Nederland haar concurrentiepositie.
2. Innovaties zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en hopelijk ondersteunt het huidige kabinet dit onvoorwaardelijk door het prioriteit te geven.
3. Knelpunten wegnemen in wet- en regelgeving om te kunnen ondernemen en het MKB financieel tegemoet te komen.
4. Onderwijs opschalen en een levenlang leren faciliteren is ook een voorwaarde.

Professor Jan Rotmans beschrijft het transitieproces perfect op zijn blog: ‘De Nederlandse samenleving bevindt zich in een overgangsfase. De samenleving kantelt van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving. Er ontstaat een nieuwe orde, bestaand uit horizontale verbanden, zoals lokale gemeenschappen, coöperaties, sociale en fysieke netwerken. Deze nieuwe orde opereert voor veel mensen nog onder de radar maar vormt al wel een bedreiging voor de bestaande orde. De oude orde is nog verticaal opgebouwd en bestaat uit silo’s, die langzamerhand afbrokkelen: vakbonden, belangenorganisaties, brancheclubs, politieke partijen, natuur & milieuorganisaties, tv-omroepen, etc. Zij stammen uit een hiërarchisch tijdperk waarin ideologie en religie nog de pijlers vormende van de samenleving. De nieuwe orde is pragmatisch, divers en diffuus en wordt gedreven door andere waarden en is daarmee nogal ongrijpbaar voor de oude orde.’ Lees zijn blog.

Trendwatcher Adjied Bakas heeft een videopresentatie gemaakt over de komende trends. Nieuwe technologieën zoals 3D-printing, Google glass, nanotechnologie, etc. en nieuwe verdienmodellen, hergebruik van afval, biobased economy, etc. etc. genereren vele nieuwe banen. Ook wordt de mens zeker 120 jaar oud door verdergaande gentechnologie, hoewel ik in mijn blog van december 2010 nog  repte over doorwerken tot je 70ste.
De video van Adjied Bakas over Trends 2014 is zeker de moeite waard om te bekijken – Klik hier.

De toekomst is niet voor bange mensen, de toekomst is voor mensen met lef!