Interimmanagement

Voor het tijdelijk oplossen van een managementprobleem voor de administratieve afdelingen, bijvoorbeeld bij het implementeren van beleid of van zware ERP automatiseringspakketten, of bij (complexe) veranderingsprocessen kunt u een beroep op LR Consulting doen.

In een pluriforme, internationaliserende, multi-culturele samenleving is diversiteit een belangrijk item. Maar diversiteit omvat ook de dimensies ‘gender’ (man-vrouw) en leeftijd (jong-oud).
Maar hoe gaan we om met diversiteit? Zijn er ‘communicatiegaps’? Hoe voeren we de dialoog? Is er beleid nodig? In MVO-termen: hoe creëren we waarde uit diversiteit?

Symboolpolitiek van het gedoogkabinet Rutte – vooral met betrekking tot vreemdelingen en geen visie over diversiteit en een levenlang leren -doet het ergste vrezen.
We hebben in Nederland in de nabije toekomst veel arbeidskrachten nodig, die het sociale zekerheidsstelsel betaalbaar houden. Het is bijzonder kortzichtig om (hele) groepen mensen uit te sluiten en te stigmatiseren. En het werk moet toch gedaan worden, niet?

Lees het artikel -> diversiteit; symboolbeleid tenzij onderdeel van generatiebeleid

‘Kunst en kunde in een samenleving en in een bedrijf is om respectvol en creatief om te gaan met verschillen. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) omschreef dit eens als een ‘burgerschaps-competentie’