Diensten

“Gezondheid is geld waard voor uw organisatie!”

Leo's

Januari 2003 is LR Consulting gestart. De visie was en is nog steeds, dat de MKB-ondernemer geregeld een sparring-partner nodig heeft, die met een andere blik naar het bedrijf kijkt.
Hiervoor zijn scans en checklists ontwikkeld, waarbij zowel gekeken wordt naar financiële als niet- financiële aspecten, namelijk:

  1. Innoveren, of innovatievermogen,
  2. Omzet en meer omzet genereren,
  3. Is kostenreductie mogelijk,
  4. Medewerkerstevredenheid en duurzaam inzetbare medewerkers,
  5. Klanttevredenheid en langdurige klantrelaties.

Van deze scans en checklists wordt een uitgebreid rapport opgemaakt met een activiteitenoverzicht. Afhankelijk van de ambities van de ondernemer wordt een tijdspad aan de activiteiten toegekend, waarbij het bedrijf dan kan bepalen of de activiteiten zelf uitgevoerd worden of dat dit uitbesteed moet worden.

Veelal wordt in samenspraak met LR Consulting, als “Makelaar Gezond Ondernemen” de partners geselecteerd, die de werkzaamheden uitvoeren. En is er een probleem, dan wordt dit meteen bij LR Consulting neergelegd, die ervoor zorgt, dat de betreffende samenwerkingspartner direct het probleem oppakt en oplost. Dus min of meer de één loketgedachte.

Of het nu Consultancy is, Trainingen en WorkshopsCoachen of InterimmanagementLR Consulting ondersteunt u met en adviseert u op zeer professionele wijze over Gezond Ondernemen.

“Doelstelling: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden”