Arbeidsongeval

ARBEIDSONGEVAL!

Een werkgever is niet wettelijk verplicht om ongevallen te onderzoeken. Maar het verdient aanbeveling om dit toch te doen. Een ongeval kan namelijk wijzen op een risico dat de werkgever eerder over het hoofd heeft gezien. Of het kan ertoe leiden dat een risico dat eerder als onbelangrijk werd beoordeeld, meer aandacht krijgt.

Meer diepgaand ongevalsonderzoek kan de werkgever ook op het spoor brengen van onderliggende oorzaken. Die hebben vaak een organisatorisch karakter. Te denken valt aan onduidelijke verdeling van taken, slechte communicatie of achterstallig onderhoud.

Als de werkgever een verzuim- of ongevallenverzekering heeft afgesloten, zullen toch de nodige vragen gesteld worden en bij een dodelijk ongeval zal de Arbeidsinspectie altijd een rapport opmaken.

Wie, waar, wanneer?

Wie …

 • is het slachtoffer?
 • hebben er ter plaatse een onderzoek ingesteld?
 • is de werkgever van het slachtoffer?
 • is de toezichthouder van het slachtoffer?
 • waren er ter plaatse aanwezig toen het incident plaatsvond?
 • hebben het incident zien gebeuren?
 • heeft het incident gemeld?
 • verleende eerste hulp?

Waar …

 • gebeurde het incident? (locatie, object, gebouw, installatie)

Wanneer …

 • vond het incident plaats?
 • is het incident gemeld?

Wat, waardoor, hoe?

Wat …

 • is de schade (letsel van het slachtoffer, schade aan materieel, milieu of reputatie)?
 • verklaren de getuigen omtrent de toedracht?
 • waren de werkzaamheden (van het slachtoffer, collega’s) ten tijde van het incident?
 • is de opdracht van het slachtoffer geweest?
 • waren de omstandigheden waaronder het incident plaatsvond (denk aan voorzieningen, conditie van gereedschappen, weersomstandigheden, verlichting, vermoeidheid)?
 • was de directe oorzaak (waren de directe oorzaken) van het incident?
 • waren de omstandigheden waaronder de directe oorzaken ontstonden?

Waardoor …

 • kon het incident ontstaan?
 • kon het falen van de techniek of de mens leiden tot deze gevolgen?
 • werkte machine A (technisch) niet of niet naar behoren?
 • deed persoon B (gedrag) niet wat hij of zij behoorde te doen?

Hoe …

 • kan herhaling van het incident op korte termijn worden voorkomen?
 • kan herhaling van dit type incident op lange termijn worden voorkomen?

[ Bron: Kluwer ]